Budzi się w dziecku świadome pragnienie przynależenia

Odkrywa społeczność o innych niż rodzicielskie normach. Budzi się w nim świadome pragnienie przynależenia do kogoś, obawa przed odrzuceniem. Faza IV obejmuje okres przed pokwitania (pomiędzy 9 a 12 rokiem życia) i jest etapem przejścia od egocentryzmu do całkowitego uspołecznienia. Pojawia się zdolność do intymnych związków przyjaźni i miłości. Ktoś inny staje się tak samo ważny jak „ja”. Faza V przychodzi z czasem pokwitania. Obserwuje się wtedy wzrost znaczenia problemów seksualnych, kształtowanie się modelu seksualnych zachowań aż do ustanowienia trwałych związków. Faza VI to dojrzałość okres przyjęcia na siebie i odpowiedzialnego wypełniania ról społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *