Rozumie on osobowość jako całościowy byt psychofizyczny

Osobo twórczą rolę poznania, choć w większej harmonii z innymi czynnikami, uwzględnia także koncepcja rozwojowa Wallona . Rozumie on osobowość jako całościowy byt psychofizyczny. Jego rozwój jest efektem zarówno dojrzewania i wzrostu, jak i zmieniającej się relacji z otoczeniem. Polega on jednak nie tylko na zmianach funkcjonowania poznawczego. Stanowi wyraz przemian w obrębie samych zasad działania jednostki jako całości. W toku tak rozumianego rozwoju jednostka przechodzi przez cztery stadia cechujące się odrębnym typem funkcjonowania i zakresem kontaktów ze światem zewnętrznym.
Stadium I to stadium impulsywności motorycznej (0 a 6 miesiąc życia). Dominują w nim potrzeby odżywiania i zmiany pozycji. Ekspansja życiowa dziecka ma charakter odruchów warunkowych. Wymiana z otoczeniem rozgrywa się w relacji matka a dziecko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *