Aglomeracja policentryczna przykłady

Próby ujęcia fenomenu osobowości miały różny charakter. Część definicji to typowe definicje operacyjne zawierające umowne określenie pojęcia osobowości adekwatne do opracowanych narzędzi (H. J. Eysenck, R.B. Cattell). Inne można nazwać definicjami opisowymi; mają one bowiem charakter opisującego wyliczenia elementów konstytutywnych osobowości (M. Kreutz, B. M. Tiepłow, N. D. Lewitów, S. L. Rubinsztejn). Jeszcze inne to […]