Hobbit cda

Nie jest jednak do końca jasne, co stanowi zasadę tej hierarchizacji (stopień ich ogólności, poziom sublimacji czy siła potrzeb). Elementy poznawcze w osobowości opisywane są zazwyczaj jako strukturalizowane zgodnie z konstrukcją rzeczywistości i odbierającego ją rozumu. W. Łukaszewski zwraca jednak uwagę na fakt, iż nie w całości jest to porządek hierarchiczny. Konkretne obrazowe reprezentacje otoczenia nie […]