Król edyp kartkówka

Ukazuje ją jako system o trzech centrycznych warstwach oddzielonych barierami luźno powiązanych cech, percepcji, potrzeb. Elementy najbardziej centralne najlepiej komunikują z pozostałymi. Struktura osobowości w Ujęciu Z. Freuda to nie struktura jednolita i zhierarchizowana, ale zdecydowanie konfliktowa trzech odrębnych sfer życia psychicznego. Koncepcje St. Gerstmanna, J. Reykowskiego i W. Łukaszewskiego przedstawiają osobowość jako organizację układów pełniących różnorodne […]