Krol edyp streszczenie

Najnowsza koncepcja J. Reykowskiego przedstawia osobowość jako system regulacji złożony z kilku sub systemów, z których jedne są pierwotne, inne nadbudowują się w toku rozwoju. Pierwotną strukturę regulującą stanowią mechanizmy emocjonalno popędowe. Kumulujące się i organizujące trwałe ślady interakcji z otoczeniem tworzą sieć poznawczą w postaci subiektywnego modelu rzeczywistości w umyśle człowieka (każdy element sieci […]