Leopold staff deszcz jesienny interpretacja

Jak więc widzimy, mimo wielości teorii, wiele spraw nie uzyskało jeszcze wystarczającego oświetlenia. Każda próba sprecyzowania poglądu odnośnie do omówionych zagadnień stwarza gąszcz problemów. Z pewnością niektóre koncepcje struktury osobowej wydają się bardziej przekonujące, inne są już nie do utrzymania. Najogólniej można powiedzieć, iż współczesna psychologia ukazuje osobowość jako organizację bardzo różnie ustrukturalizowanych układów, sieci […]