Mit o syzyfie cały

Niestety nie ma zgodności co do ich rodzaju. Ich dobór wydaje się być arbitralny, liczba raz na zawsze zamknięta, a istota często dość nieokreślona. Dotyczą one przy tym zazwyczaj nie tyle osobowości, ile cech konstytucji fizycznej bądź temperamentu. Im bardziej oddalają się od kategorii czysto anatomicznych i fizjologicznych, aby wkroczyć na teren psychiki, tym mniej […]