Opium w rosole streszczenie krótkie

Bardziej złożona kategoria postaw czy nastawień wydaje się być dogodną kategorią analizy funkcjonowania człowieka wobec określonych, ściśle zdefiniowanych aspektów rzeczywistości. Nie przerzuca ona jednak wystarczającego pomostu między tym zachowaniem a psychofizyczną strukturą jednostki. Nie obejmuje znacznej liczby ilościowych i jakościowych aspektów charakterystyki osobowości jako takiej. Jest praktycznie nie do użytku w odniesieniu do dzieci, u […]