Pole trójkata równoramiennego wzór

Wydaje się, iż sprowadzanie podłoża ogromnej złożoności ludzkich zachowań do jednego typu regulacji jest już dziś niemożliwe. Niewystarczające okazuje się również opisywanie różnych typów regulacji (np. emocjonalnej w odróżnieniu od racjonalnej) jako jedynie odmiennych form działania w gruncie rzeczy tego samego układu regulacyjnego. W przypadku zachowań dziecięcych nieadekwatność takich ujęć jest aż nazbyt widoczna. I […]