Szymon styrczula maśniak

Stoimy na stanowisku, iż źródeł ludzkiego zachowania i układów je regulujących jest co najmniej kilka i niemal wszystkie są obecne w osobowości każdej jednostki. Różnice w ich relacjach i wzajemnych proporcjach oraz sposobie funkcjonowania należą do istotniejszych wyznaczników indywidualności osobowej, zróżnicowania osiągniętego poziomu rozwoju osobowego przez dzieci w tym samym wieku i głównych typów psychopatologii dziecięcej. […]