Uzupełnij tabelę korzystając z tablicy stratygraficznej

Każdy z opisywanych dynamizmów odpowiedzialny jest nie tyle za jakiś aspekt zachowań czy jednostronną ich charakterystykę, ile za sam fakt pojawienia się zachowania o określonej, dającej się przewidywać dynamice przebiegu. Relacje zachodzące pomiędzy różnorodnymi dynamizmami, ich udział w wyznaczaniu ogółu zachowań uznajemy za rozstrzygające o ich indywidualnym charakterze, o utworzeniu się indywidualnego stylu bycia i […]