Dekoria marzi

Nieco inną odmianę koncepcji osobowej struktury stanowi ujmowanie jej w kategoriach nie tyle cech, ile pewnych indywidualnych nabywanych struktur będących produktem rozwoju. Struktury te bywają opisywane różnie. Zdaniem jednych autorów są to przede wszystkim wyuczone reakcje i schematy działania w postaci nawyków. J. B. Wat- son tak właśnie definiuje osobowość. Nie jest ona niczym innym, jak […]