Serena cda

Obserwacje kliniczne zachowania dziecięcego, nagromadzona wiedza na temat jego rozwojowych przemian oraz dane z badań empirycznych dowodzą, że nie ma jednego układu regulacyjnego odpowiedzialnego za wszelkie formy dziecięcych zachowań. Nie ma jednego źródła energetyzującego zachowanie, jednego typu bodźców zdolnych je ukierunkowywać, jednej zasady regulacji zachowania i jednego typu procesu regulacyjnego. Poszczególne zachowania jednostek mogą być bardzo […]