Opium w rosole streszczenie szczegółowe

Nie pokazuje struktury dynamizmów lezących u podłoża zachowania dziecka przed momentem utworzenia się i przejęcia funkcji przez centralny ośrodek regulacyjny. W najlepszym razie sprowadza je do jednego mechanizmu emocjonalno popędowego. Opisywane w tych modelach pod- struktury charakteryzują przy tym bardziej poszczególne sfery psychiczne mz czynniki bezpośrednio wyznaczające złożone akty dziecięcych zachowań, będące przejawem ich indywidualnej […]