Jak rozwijać umiejętność komunikacji niewerbalnej u dzieci?

Jak rozwijać umiejętność komunikacji niewerbalnej u dzieci?

Wpływ komunikacji niewerbalnej na rozwój dziecka jest niezaprzeczalny. Umiejętność interpretowania i stosowania gestów, mimiki, intonacji głosu, postawy ciała i innych elementów niewerbalnych ma ogromne znaczenie dla efektywnej komunikacji. Dlatego ważne jest, aby rozwijać tę umiejętność u dzieci od najmłodszych lat.

 1. Zwracaj uwagę na swoje własne zachowanie niewerbalne

Dzieci uczą się przede wszystkim przez obserwację. Dlatego jest istotne, aby dorośli byli świadomi swojego własnego zachowania niewerbalnego. Należy pamiętać o tym, jakim przykładem jesteśmy dla naszych dzieci. Dbajmy o gesty, mimikę, ekspresję twarzy, mowę ciała i postawę, ponieważ nasze dzieci czerpią z tego wzorce, które będą naśladować. Być może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale to, jak się zachowujemy niewerbalnie, ma ogromny wpływ na nasze dzieci.

 1. Zabawy, które rozwijają umiejętność komunikacji niewerbalnej

Wprowadzanie zabaw, które angażują dzieci do wyrażania się niewerbalnie, może być bardzo skuteczną metodą rozwijania tej umiejętności. Oto kilka pomysłów na tego rodzaju zabawy:

 • Gry ruchowe, takie jak “statue” czy “złap mnie, jeśli potrafisz”, które wymagają od dzieci korzystania z różnych ruchów i gestów.
 • Teatrzyk kukiełkowy, który pozwala dzieciom na naśladowanie różnych postaw i wyrażeń twarzy.
 • Gry z odkrywaniem emocji, np. rozpoznawanie emocji na zdjęciach, co pomaga dzieciom rozumieć związki między emocjami a wyrazami twarzy.
 • Rytmiczne ruchy ciała, takie jak taniec czy śpiew, które pomagają dzieciom wyrażać się i rozwijać swoje zdolności komunikacyjne.
 1. Wspieraj rozwój empatii

Empatia jest kluczowym elementem skutecznej komunikacji niewerbalnej. Dzieci, które potrafią rozpoznawać i rozumieć emocje innych osób, są lepiej przygotowane do komunikacji niewerbalnej. Wspieraj rozwój empatii u swojego dziecka poprzez angażowanie go w rozmowy na temat emocji, uczenie go rozpoznawania i nazewnictwa emocji oraz odpowiednie reagowanie na wyrażane emocje innych osób. W ten sposób pomożesz swojemu dziecku zrozumieć, jak ważne jest wysłuchiwanie i wyrażanie empatii w komunikacji niewerbalnej.

 1. Ćwiczenia technik relaksacyjnych i koncentracji

Umiejętność komunikacji niewerbalnej jest również związana z umiejętnością koncentracji i relaksacji. Dlatego warto wprowadzać do codziennego życia dziecka ćwiczenia relaksacyjne, takie jak joga czy medytacja, które pomagają dziecku wyciszyć się i skupić na swoich własnych odczuciach. To z kolei wpływa na lepsze rozumienie komunikacji niewerbalnej i umiejętność kontrolowania własnego ciała i emocji.

 1. Włączaj sztukę do codziennych aktywności

Sztuka jest doskonałym narzędziem do rozwijania umiejętności komunikacji niewerbalnej. Oferuje wiele możliwości wyrażania się przez rysunek, malowanie, teatr czy taniec. Zachęcaj swoje dziecko do twórczych działań i eksperymentowania z różnymi formami sztuki. W ten sposób pomagasz mu rozwijać swoje zdolności komunikacyjne i wyrażać swój świat w sposób niewerbalny.

 1. Uczestnictwo w grupach i zespołach

Udział w grupach i zespołach to doskonała okazja do rozwijania umiejętności komunikacji niewerbalnej u dzieci. Bycie częścią zespołu muzycznego, teatralnego czy sportowego daje dziecku możliwość nauki współpracy, dedykacji i zrozumienia nie tylko słownego komunikatu, ale także niewerbalnych sygnałów wyrażanych przez innych członków grupy. Poprzez pracę w zespole, dziecko uczą się interpretować i reagować na różne elementy komunikacji niewerbalnej.

 1. Czas na rozmowę i słuchanie

Nie zapominajmy o tym, że rozwój umiejętności komunikacji niewerbalnej idzie w parze z umiejętnościami językowymi. Dlatego warto poświęcać czas na rozmowy z dziećmi i słuchanie ich. Bardzo istotne jest uwrażliwienie dziecka na szczegóły komunikacji, zarówno słownej, jak i niewerbalnej. Zachęcajmy dzieci do opowiadania o swoich uczuciach i doświadczeniach, pytajmy o ich reakcje na różne sytuacje, pomagajmy im zrozumieć związek słów, gestów i wyrazów twarzy. To wszystko sprawi, że dziecko będzie bardziej wrażliwe na inne osoby i nauczy się subtelnego języka komunikacji niewerbalnej.

Wprowadzenie wartości komunikacji niewerbalnej w życiu dziecka jest niezwykle istotne. Umiejętność interpretowania i wykorzystywania gestów, ekspresji twarzy, postawy ciała i innych elementów niewerbalnych pozwala na efektywną komunikację nie tylko w dzieciństwie, ale także w dorosłym życiu. Dlatego warto zadbać o rozwój tej umiejętności już od najmłodszych lat poprzez stosowanie ww. metod i zabaw. Dzięki temu nasze dzieci będą miały większe szanse na pełne i skuteczne wyrażanie siebie oraz budowanie zdrowych relacji międzyludzkich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *