OŻAR

By upewnić się, czy wszyscy członkowie rodziny potrafią się achować w nagłym wypadku, naucz ich, co zrobić w przy adku pożaru. Znajomość kilku zasad może zapobiec wypadom i tragedii. Sprawdź, czy wszyscy, włączając dwu i trzylat , znają każde wyjście z domu, i naucz ich, że kiedy zauważy ę ogień, trzeba natychmiast opuścić dom: wytłumacz im, że dym unosi się do góry, a zatem w pokoju wypełnionym dymem należy czołgać się po podłodze, by oddychać czystszym powietrzem; wyjaśnij, że gdy pojawi się dym i będą podejrzewać pożar, nie wolno otwierać drzwi, gdy klamka jest gorąca. Oznacza to, że prawdopodobnie za drzwiami się pali; naucz dzieci, że jeśli ich ubranie lub ciało zacznie się palić, należy niezwłocznie się zatrzymać, rzucić się na ziemię i zacząć się po niej tarzać, by ugasić ogień. Wytłumacz] że jeśli płonąca osoba biega wkoło, ogień podsycany jes| przez podmuch wiatru, który sama wytwarza. Dzieci powinl ny też wiedzieć, jak użyć płaszcza, koca lub chodnika, b)j ugasić ogień na innej osobie. Jeśli masz specjalne zabezpieczenia zamków w drzwiach] upewnij się, czy pasujące do nich klucze są zawsze pod rę< ką, tak by na wypadek pożaru łatwo było przeprowadzić ewai kuację. Jeśli masz zamki zatrzaskowe, w nocy wkładaj w ni« klucze. Naucz dzieci, jak usunąć z okien siatki przeciw muchom, b) w razie niebezpieczeństwa wyjść przez okno.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *