Uzupełnij tabelę korzystając z tablicy stratygraficznej

Każdy z opisywanych dynamizmów odpowiedzialny jest nie tyle za jakiś aspekt zachowań czy jednostronną ich charakterystykę, ile za sam fakt pojawienia się zachowania o określonej, dającej się przewidywać dynamice przebiegu. Relacje zachodzące pomiędzy różnorodnymi dynamizmami, ich udział w wyznaczaniu ogółu zachowań uznajemy za rozstrzygające o ich indywidualnym charakterze, o utworzeniu się indywidualnego stylu bycia i reagowania jednostki. Można je uważać za podłoże obserwowanych zewnętrznie cech osobowych, podstawowe konary indywidualnego rozwoju osobowego. Wydaje się, iż dynamizmów tego typu działających stosunkowo autonomicznie na zupełnie odrębnych zasadach jest co najmniej pięć. Należą do nich:

  • Dynamizm fizjologicznych potrzeb organizmu.
  • Dynamizm aktywności eksploracyjno-ćwiczącej.
  • Dynamizm interakcyjnych potrzeb psychologicznych.
  • Dynamizm ustalania zgodności poznawczej.
  • Dynamizm realizacji wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *