Dynamizm funkcjonuje na bazie odrębnych układów czynnościowych

Każdy z wymienionych dynamizmów, jak już wspominaliśmy, funkcjonuje na bazie odrębnego układu czynnościowego. I chociaż wszystkie one dysponują strukturami poznawczo emocjonalno dążeniowo wykonawczymi, nietrudno zauważyć, że odmienna jest w funkcjonowaniu każdego z nich rola poznawczych, emocjonalnych, dążeniowych czy wykonawczych czynników. Czynniki te jako elementy układu funkcjonalnego pełnią w każdym przypadku inne zadanie, mają mniejsze lub większe znaczenie. Omówimy krótko podłoże strukturalne i specyfikę czynności każdego z powyższych dynamizmów.
Dynamizm fizjologicznych potrzeb organizmu opiera się na strukturze somatyczno-fizjologicz- nych właściwości i potrzeb jednostki. Bezpośrednią jego podstawą są mechanizmy popędowe i tworząca się stopniowo wokół nich struktura powiązań sensoryczno emocjonalno popędowych i behawioralnych w postaci odruchów warunkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *