Ciekawą próbę połączenia dynamicznego podejścia do osobowości z teorią motywacji

R. Perron wysuwając na plan pierwszy wśród czynników osobowo twórczych konflikt wartości. W opozycji do teorii o wyłącznie biologicznym lub socjologicznym pochodzeniu konfliktów i do przekonania o ich patogennej roli sformułował on tezę, iż konflikty to powszechnie występujące sprzeczności, nie chorobowe, ale rzeczywiste, stanowiące fundamentalny czynnik w genezie osoby. Zostały one wpisane w jej podstawową strukturę, w samą konstrukcję osobową. Konflikty bywają przy tym bardzo różne. Wszystkie one, dotyczące zarówno potrzeb, relacji, obiektów miłości, zakazów i obowiązków, jak i konflikty między wyobrażeniami, punktami odniesień itp., są źródłem wartości. Są materiałem i motorem procesu tworzenia wartości stanowiących centrum osoby. Przetwarzanie kulturowe wartości i ich nacisk na jednostkę to tylko jeden nurt tego procesu. Drugim, dominującym jest przetwarzanie indywidualne w warunkach napięcia wewnątrzpsy- chicznego. Interioryzacja wartości będąca głównym przejawem rozwoju osobowości to dynamiczny efekt przeróbki osobowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *