System wartości tworzy się sukcesywnie, przechodząc przez różne poziomy

Percepcji, postaw, zachowań, poznania i deklaracji słownych aż do takiego systemu, w którym jednostka widzi je jako centrum swojej osoby. Nośnikami wartości są wszystkie rzeczy spostrzegane wywołujące postawy i zachowania. Istnieją zatem wartości związane z obiektami materialnymi, ze zdarzeniami, wartości kulturowe i wartości osobowe. Wartości nie istnieją inaczej jak tylko przez osoby i dla osób; powstają w relacji z nimi. Wartości osobowe to przede wszystkim wartości własnego „ja” wywodzące się z faktu odczucia miłości matki, wartości przywiązane do przeżytych procesów i stanów, wartości zachowań (celów, środków) oraz wartości związane z pewnymi cechami i atrybutami osobowymi. Zróżnicowanie wartości indywidualnych i konstrukcja własnego ich systemu pochodzi bezpośrednio z wielości źródeł i sposobów wartościowania oraz konfliktów, które one powodują. Wielości tej odpowiada ustawiczna konieczność wyboru i decyzji. Wynikają z nich ciągle nowe ukierunkowania postaw i zachowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *