Dokonanie pewnych rozróżnień nawiązujących do zaproponowanej przez nas koncepcji osobowości

Wydaje się, iż dla uzyskania możliwości odpowiedzi na powyższe pytania konieczne jest dokonanie pewnych rozróżnień nawiązujących do zaproponowanej przez nas koncepcji osobowości. Chodzi mianowicie o odróżnienie tego, co stanowi pierwotną bazę wyjściową rozwoju osobowości, od tego, co należy bezpośrednio do jej struktury. Brak tego rozróżnienia w większości teorii sprawia, iż specyfika rozwojowych przemian osobowości ulega zatarciu i zostaje sprowadzona do zjawisk związanych z ogólnym rozwojem psychomotorycznym dziecka. Rozwój bazy wyjściowej tymczasem nie może być utożsamiany z rozwojem osobowości jako takiej. Nie zawsze bowiem do niego prowadzi, a z całą pewnością nie jest czynnikiem wystarczającym do osiągania coraz wyższych etapów osobowej dojrzałości.
Przez pojęcie bazy wyjściowej rozumiemy tu wszystkie struktury i funkcje elementarne w stosunku do dynamizmów regulacyjnych, zorganizowanych wokół osobowego „ja”. A zatem struktury i funkcje jeszcze nie włączone w układ funkcjonalny osobowości, pełniące własne, odrębne w stosunku do funkcji cen dynamizmów, zadania (niejako na ich marginesie), funkcje będące przejawem nie tyle osobowości, ile psychiki.Ich stopień elementarności i pierwotności w stosunku do osobowości może być różny. Im bardziej są pierwotne, tym bardziej bywa pośredni choć niekoniecznie mniej znaczący—związek ich rozwoju z rozwojem osobowej struktury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *