Gdy istniejące motywy nie potrafią spożytkować całego jej zasobu powstają nowe.

Gdy jakiś motyw dojrzeje, odpada to, co go w przeszłości podtrzymywało. Istnieje przy tym jedność motywów i myślenia. Intencja może podtrzymywać lub osłabiać motywy. Pojawianiu się nowych motywów sprzyja energia psychiczna. Gdy istniejące motywy nie potrafią spożytkować całego jej zasobu powstają nowe. Niektóre z nich obejmują kierownictwo i stają się zasadniczymi motorami działania oraz sposobami spożytkowania energii. Motywy czynnościowo autonomiczne, wysoce personalne, tworzą „ja jednostki. Świadomość siebie i obraz siebie pozwalają na równi z motywami na skierowanie ku określonym celom. Obraz siebie i wybrany styl życia funkcjonują niezależnie od potrzeb. Są najwyższym przejawem autonomii jako organizacja złożona, określająca globalną postawę życia. Mają one przy tym moc organizującą. Sprawiają, że zachowanie ludzkie jest prospektywne, intencjonalne i jedyne w swoim rodzaju. Pojęcie potrzeb zajmuje wiele miejsca w koncepcji osobowości psychologów radzieckich. S. L. Rubinsztejn za zasadnicze składniki tworzące osobowość uważa elementy ukierunkowujące, tj. tendencje i postawy, potrzeby, zainteresowania z ich nadbudową w postaci ideałów, a także zdolności oraz temperament i charakter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *