W ten sposób tworzą się integraty potrzeb

W procesie rozwoju potrzeby łączą się z pewną klasą bodźców, obiektów i z określonym sposobem działania. W ten sposób tworzą się integraty potrzeb, form zachowania i zainteresowań logicznie powiązanych. Liczba procesów rozwojowych jest bardzo duża. Rozwój osobowości taprzede wszystkim proces różnicowania, organizacji i integracji dążeń.
A. H. Maslow uważa, iż zaspokojenie potrzeb fundamentalnych nie jest szczytem rozwoju, ale zaledwie podstawowym warunkiem adaptacji uzdalniającej do formowania się motywów coraz mniej egocentrycznych. Motywy i potrzeby zmieniają się, podlegają rozwojowi. W. Allport zwraca uwagę na fakt, że jakkolwiek motywy osób dorosłych pozostają w istotnym związku z motywami dziecięcymi, to jednak związek ten nie jest taki prosty. Istnieje zjawisko tzw. autonomii funkcjonalnej motywów. Według tego autora nie ma motywów wtórnych, wszystkie są pierwotne, wszystkie mają własną energię i dynamizm. Rozwój wiąże się z pojawianiem się nowych, autonomicznych motywów, na coraz wyższych poziomach, o coraz większej głębi, stałości i świadomości. Jednostka dysponuje więc wzrastającym ich bogactwem. Motywacja podlega ciągłej przemianie, jest wciąż współczesna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *