ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Aby zachęcić dziecko do szukania rozwiązań niektórych prak tycznych problemów, bawcie się w „Co by było, gdyby…?” Da dziecku do rozwiązania praktyczne problemy wymagające dojrzałego myślenia, np. „Co byś zrobił, gdybyś wrócił dc domu i nikogo by nie było?” lub „Co byś zrobił, gdybyś upuści na podłogę maselniczkę masłem do dołu?” W formie zabawy będziesz mogła nauczyć dziecko praktycznego myślenia. SAMODZIELNOŚĆ Aby zachęcić malutkie dzieci do usamodzielnienia się, pozwól, by towarzyszyły ci w przygotowaniach do kąpieli, spania, wyjścia z domu itd. Objaśniaj wszystko, co robisz, a wkrótce dzieci same będą się przygotowywać. SŁUCHANIE j Aby zachęcić dziecko do rozwinięcia w sobie umiejętności doj^ rzałego słuchania, dawaj mu dobry przykład: j staraj się patrzeć na malca i słuchać go, gdy do ciebie mówi| okaż swoje zainteresowanie tym, co mówi komentujj uśmiechaj się, potakuj i zadawaj pytania; ; staraj się zachować cierpliwość, słuchając jąkającego się dziecka, i nie kończ wypowiadanych przez nie myśli; wyznacz każdemu z dzieci codziennie osobny czas przezna^ czony na słuchanie go. Zadawaj im ogólne pytania (wymai gające szerszej wypowiedzi, a nie tylko „tak” lub „nie”), abyj zaczęły opowiadać o czymś, co je interesuje. Świadomid skoncentruj na nich całą swoją uwagę. Nie rozglądaj się wkoj ło, nie spoglądaj na zegarek, bądź spokojna i skupiona. Okazując dzieciom zainteresowanie tym, co mają do powiedzenia, przyczyniasz się do umocnienia ich wiary w siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *