1, 2 i 3 Stadium

Stadium I to okres ekspansji biernej odpowiadający fazie oralnej pierwszych miesięcy życia. Dziecko ma w tym czasie nieograniczoną zdolność asymilacji wszystkiego, co przynosi środowisko. Stadium II łączy się z fazą analną. Jest to etap aktywnej ekspansji rozpoczynającej się pod koniec pierwszego roku życia, a wyrażający się aktywnym zdobywaniem otoczenia. Cała aktywność motoryczna dziecka znajduje się wówczas pod znakiem niekontrolowanej impulsywności. Ruchy są szybkie, nieskoordynowane, gwałtowne. Przeszkoda wywołuje wybuch złości. Organizm i środowisko wpływają na siebie bezpośrednio, bez żadnej bariery. Stadium III rozpoczyna się między 2 a 3 rokiem życia, kiedy nadwyżka ekspansji przenosi się na sferę seksualną. Stąd stadium to nazywa się okresem ekspansji seksualnej, dla której charakterystyczne jest pojawienie się aktywności autoerotycznej masturbacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *