Dochodzi do uformowania się osobowości zintegrowanej lub rozszczepionej

Faza VI rozwoju obejmuje okres młodości, który łączy się z etapem genitalnym. Jednostka wchodząc w partnerskie relacje zawodowe, seksualne, przyjacielskie rozwija w sobie życie intymne, poczucie solidarności lub pozostaje w izolacji. Faza VII dotyczy wieku dorosłego. W związku z założeniem rodziny, zaangażowaniem w pracy wytwarzają się nastawienia produktywne albo egoistyczne. Faza VIII rozwoju obejmuje wiek dojrzały. Jednostka identyfikuje się z ludzkością. Dochodzi do uformowania się osobowości zintegrowanej lub rozszczepionej. W nie sprzyjających warunkach, pod wpływem urazu może dojść do fiksacji (zatrzymania rozwoju i usztywnienia) na określonej sferze i na właściwym jej sposobie funkcjonowania. Czynności sfer erogennych mogą w tych warunkach stać się czynnikiem modelującym ogólny sposób zachowania się jednostki. Zróżnicowanie sfer i sposobów funkcjonowania, które z różnych powodów uległy fiksacji, jest podstawą zróżnicowania struktur charakterów i osobowości (np. osobowość kompulsywna określana mianem charakteru analnego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *