Etapy rozwoju moralnego jako istotnego przejawu rozwoju osobowości

Opisał J. Piaget na podstawie badania sądów moralnych dziecka.2 Rozwój ten przechodzi od stanu amoralności przez etap moralności heteronomicznej do autonomicznej. W nieco innych kategoriach opisuje fazy moralnego rozwoju dziecka L. Kohlberg3. I on sądzi, że dojrzałość intelektualna Poziom 1 — prekonwencjonalny — to okres, w którym dominuje ślepe posłuszeństwo władzy starszych dla uniknięcia kary. Ocena postępowania ścifle wiąże się z konsekwencjami, jakie ono powoduje. W drugim stadium tego okresu charakteryzuje się ona już uwzględnieniem potrzeb innych, ale zostaje nadal podporządkowana własnemu interesowi. Poziom n — konwencjonalny — zawiera również dwa stadia. W pierwszym czyny oceniane są według intencji, a zachowanie podporządkowane zostaje chęci zdobycia aprobaty. W drugim dziecko aprobuje sądy głoszone przez autorytety i podporządkowuje im swoje postępowanie Poziom m—postkonwencjonalny—w pierwszym stadium przynosi zachowanie zgodne z normami społecznymi. Jednostka uznaje możliwość zmiany prze* pisów prawnych, jeśli miałoby to służyć dobru ogółu. W ostatnim stadium najwyższą instancją staje się własne sumienie, obowiązuje zgodne z nim postępek wanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *