W wieku reprezentacji przedoperacyjnych tworzą się afekty intuicyjne

Stadium inteligencji sensoryczno motorycznej odpowiada nieusocjalizowanie i uczucia tzw. intra indywidualne. Odpowiednik odruchów stanowią przy tym odczucia wrodzone, zawarte w określonych tendencjach instynktowo emocjonalnych. Nawykom i percepcji zróżnicowanej towarzyszą uczucia percepcyjne polegające na odbiorze wrażeń przyjemności i przykrości. Następującemu między 6 a 12 miesiącem życia stadium regulacji elementarnej odpowiada stan aktywacji, zdolność do stłumienia i ograniczenia, pojawienie się uczuć sukcesu i porażki. Stadium inteligencji werbalnej przynosi dalsze fazy osobowego rozwoju. W wieku reprezentacji przedoperacyjnych tworzą się afekty intuicyjne. Są to pierwsze uczucia społeczne i moralne. W okresie operacji konkretnych—między 7 a 10 rokiem życia pojawiają się uczucia normatywne. Jest to etap autonomicznych uczuć moralnych i pojawienia się woli. Zaznacza się poczucie sprawiedliwości i niesprawiedliwości niezależne od reguł. Okres operacji formalnych (11, 12 rok życia) przynosi rozwój uczuć ideowych. Jednostka wiąże się z redą i celami życiowymi. Tworzy się osobowość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *