Faza oralna i faza analna

Ewolucja libido przechodzi dwie podstawowe fazy pregenitalną i genitalną. Okres pregenitalny dzieli się przy tym na trzy podokresy Są to: Faza oralna, w której na pierwszy plan wybija się dążenie do zaspokojenia głodu i szukanie przyjemności poprzez wargi i język Jest to faza ścisłej symbiozy z matką. Zdaniem psychoanalityków w tym właśnie etapie tworzą się podwaliny zależności od innych, pierwsze identyfikacje, zapoczątkowuje się nastawienie na zdobywanie. Fiksacja na tej fazie może doprowadzić do ustalenia się cech niekorzystnych, takich jak agresywność oralna, tendencja do sarkazmu, zamiłowanie do dyskusji i sporów itp.
Faza analna rozpoczynająca się wraz z treningiem czystości pod koniec pierwszego roku życia. Okres ten według psychoanalityków decyduje o tym, czy rozwój pójdzie w kierunku twórczości, produktywności, czy też pojawią się tendencje destrukcyjne, skłonności do okrucieństwa, uporu, skąpstwa itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *