Opisuje on rozwój psychiki jako rozwój woli

Do psychoanalizy Adlerowskiej nawiązuje teoria rozwoju osobowości O. Banka. Opisuje on rozwój psychiki jako rozwój woli. Początkowo jest ona siłą negatywną powstającą w odpowiedzi na przymus świata zewnętrznego lub wewnętrznego. W drugim etapie, bardziej pozytywnym, dziecko już pragnie tego, czego chcą inni, jego wola utożsamia się z wolą innych. Ostatni etap dojrzewania psychicznego to odzyskanie autonomii woli. Jednostka dojrzała bierze odpowiedzialność za własną wolę, nie wartościuje siebie według cudzych norm, ale staje się zdolna do dawania wyrazu swoim możliwościom. Nowe spojrzenie na mechanizmy rozwoju osobowości dziecka przyniosła psychoanaliza kulturowa, uznając za główny motor i determinantę kierunku rozwoju osobowego jednostki jej środowisko społeczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *