Pole trójkata równoramiennego wzór

Wydaje się, iż sprowadzanie podłoża ogromnej złożoności ludzkich zachowań do jednego typu regulacji jest już dziś niemożliwe. Niewystarczające okazuje się również opisywanie różnych typów regulacji (np. emocjonalnej w odróżnieniu od racjonalnej) jako jedynie odmiennych form działania w gruncie rzeczy tego samego układu regulacyjnego. W przypadku zachowań dziecięcych nieadekwatność takich ujęć jest aż nazbyt widoczna. I jakkolwiek opisywany przez psychologię ogólną (ustalony w wyniku analizy zachowań ludzi,dorosłych) system regulacji pojawia się w swych zaczątkach już bardzo wcześnie, to jednak udział jego poszczególnych pod struktur w wyznaczaniu zachowań dziecięcych jest znacząco odmienny. System dziecięcej regulacji zachowań wymaga odmiennych kategorii opisu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *