Wszystko to ułatwia tworzenie się reprezentacji rzeczywistości

Szybkie i ekonomiczne uczenie się, tworzenie się złożonego zestawu nawyków dostosowanych do zróżnicowanego kontekstu sytuacyjnego. Trening społeczny wytwarza przy tym potrzebę orientacji w czasie, przestrzeni, grupie, sytuacji. Otoczenie nagradza poprawny opis rzeczywistości, krytycyzm, jasność, logikę, porządkowanie, eliminowanie sprzeczności. Wszystko to pomaga w rozwoju poczucia rzeczywistości u dziecka. Nagradzanie zachowań proponowanych przez innych, a nie związanych z własnymi popędami, uczy dziecko powściągliwości i własnego myślenia. Powściągliwość i refleksyjność są dodatkowo nagradzane. Równocześnie z treningiem werbalnym odbywa się trening reagowania właściwymi reakcjami instrumentalnymi i emocjonalnymi przez podawanie dziecku zasad, reguł i norm postępowania. Trening taki wypełnia codzienne życie dziecka, jest podstawowym sposobem oddziaływania na nie szkoły. Stanowi główny mechanizm rozwoju dziecięcej osobowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *