Tylko w niewielkim stopniu przez dziecko modyfikowanym jest:

Rodzaj utrwalonych cech i ich wzajemne proporcje są odzwierciedleniem ocen i wczesnych wpływów otoczenia. Rozwój to nic innego jak proces adaptacji kulturowej przechodzący przez sześć faz: Faza I obejmuje niemowlęctwo. Jest okresem empatycznej komunikacji z matką, dostrzeżenia granic własnych możliwości i siebie jako wyodrębnionej jednostki. Faza II to okres wczesnego dzieciństwa. Następuje w niej wpajanie dziecku wymagań kultury, starcie zainteresowań dziecka z wolą rodziców, pojawienie się myślenia. Faza III następuje w późnym dzieciństwie będącym przede wszystkim etapem współdziałania. W jego toku dziecko uczy się rezygnować z własnych korzyści na rzecz solidarności z grupą, poznaje siebie porównując się z innymi, uczy się współzawodnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *